Ғылыми-техникалық кеңес

Метеорологиялық және гидрологиялық мониторинг және қоршаған орта жағдайына мониторинг жүргізу бойынша ғылыми-техникалық қызметтің тиімділігін арттыру мақсатында "Қазгидромет" РМК Ғылыми-техникалық кеңестің (ҒТК) консультативтік-кеңесші органы жұмыс істейді.
ҒТК өз қызметін "Қазгидромет" РМК Бас директорының 16.10.2020 жылғы №802-Ө бұйрығымен бекітілген ғылыми-техникалық Кеңес туралы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
ҒТК негізгі міндеттері бағыттарды таңдау, қоршаған ортаның жай-күйіне мониторинг жүргізу, метеорологиялық және гидрологиялық мониторинг саласында кәсіпорынның ғылыми қызметінің жоспарлары мен бағдарламаларын қалыптастыру бойынша мәселелерді қарау, ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу; кәсіпорынның және оның құрылымдық бөлімшелерінің ғылыми, ғылыми-әдістемелік және өндірістік қызметінің тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу болып табылады.
ҒТК құрамына әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Л. Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, география және су қауіпсіздігі институты, "Табиғат"Қазақстан қауымдастықтары мен кәсіпорындарының экологиялық одағы ұсынатын Гидрометеорология және қоршаған ортаны қорғау, су ресурстары саласындағы Қазақстан Республикасының жетекші ғалымдары кіреді.