Климаттық зерттеулер басқармасы (КЗБ)

Климаттық зерттеулер басқармасы климатты зерттеу, климатты болжау және мониторинг әдістерін жетілдіру бойынша ғылыми жұмыстар жүргізетін «Қазгидромет» РМК Ғылыми-зерттеу орталығының ғылыми-өндірістік бөлімі болып табылады.

Климат басқа да минералды ресурстар сияқты стратегиялық табиғи ресурс болып саналады. Климат ландшафтың қалыптасуына, су ресурстарының анықтауына, ауыл шаруашылық бағыттарының дамуына және де экономиканың басқа салаларының дамуына үлес етеді. Аймақтың қазіргі климатының кеңістіктік және уақыттық ерекшеліктерін, оның қазіргі және болашақтағы өзгерістерінің сипатын білу,оның қолайлы факторларын барынша пайдалануға және кері әсерін азайтуға мүмкіндік береді, осылайша экономика мен қауіпсіздіктің тұрақты дамуына ықпал етеді.

Қазіргі таңда мемлекеттік органдарды, экономика салаларын және халықты гидрометеорологиялық бақылаудың соңғы кезеңінің нәтижесі болып табылатын ғылыми негізделген аналитикалық гидрометеорологиялық ақпаратпен қамтамасыз ету қажеттілігі артып келеді.

Қазақстан климатының мониторингісі халықты және экономиканың салалары мен әлеуметтік салаларын, ғылыми орталықтарын Қазақстанның қазіргі климатының жағдайы туралы және түрлі аймақтарының тенденциялары туралы ақпаратпен қамтамасыз етуге бағытталған, бұл дегеніміз климаттың өзгеріп жатқан жағдайларына байланысты бейімделу саясатын қабылдауға ықпалын тигізеді. Мониторингтің қорытынды кезеңінің нәтижесі ­ қазіргі заманғы климаттық ресурстарды бағалау, әртүрлі аймақтар мен экономика секторларының климаттың өзгеруіне осалдығы мен қауіптерін бағалау, жылнамаларды, анықтамалықтарды және басқа да осыған ұқсас құжаттарды шығару болып табылады.

 

Қызметінің негізгі бағыттары:

  • Қазақстан климатының өзгеру мониторингісінің жыл сайынғы бюллетенін шығару;
  • «Қазақстанның климатына экспресс-мониторингтің ай сайынғы бюллетенін: айлық орташа температура мен айлық жауын-шашынның ауытқулары» шығару; https://www.kazhydromet.kz/klimat/ekspress-monitoring
  • Қазақстан климатының мониторингісін жаңарту мен Қазақстан аймағы бойынша өткен және қазіргі таңдағы климатының жағдайына баға беру;
  • Күтілетін климаттық жағдайлар туралы тұтынушыларға ақпарат беру үшін аймақтық және ғаламдық климаттық модельдерге негізделген Қазақстан климатының болашаққа арналған болжамын жасау;
  • Климат облысына байланысты ғылыми-зерттеу жұмыстарын жасау;
  • Экожүйелердің, экономиканың, халықтың, мемлекеттік мекемелердің және мемлекеттік инфрақұрылымның Климаттың өзгеруіне байланысты осалдығы мен климаттық тәуекелдерін және бейімделудің мүмкіндіктерін бағалау үшін тиісті ақпаратты ұсыну;
  • Климаттың өзгеруі туралы БҰҰ Рамалық Конвенциясына Қазақстан Республикасының Ұлттық хабарламаларын шығаруда климаттық ақпаратты дайындау;
  • ДМҰ аймақтық бірлестіктеріне және жаһандық климаттың жағдайы туралы ДМҰ мәлімдемесіне тиісті ақпаратты дайындау;
  • Халықаралық жобаларға қатысу.